0318 - 209 439

Menu

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe privacywet voor heel Europa worden toegepast, dit is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Als ondernemer heb je dus tot 25 mei de tijd om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving, maar wat gaat er allemaal veranderen voor bedrijven en voor de gebruikers?

 

Wat is AVG?

De algemene verordening gegevensbescherming is een privacywetgeving die ervoor moet zorgen dat persoonsgegevens beter beschermd worden door organisaties. De AVG wetgeving is al sinds 14 mei 2016 in werking getreden, maar zal pas vanaf 25 mei 2018 toegepast worden. Vanaf 25 mei zullen organisaties zich dus aan de wetgeving moeten houden en kunnen ze beboet worden als ze dit niet doen. De wetgeving moet voorkomen dat belangrijke persoonsgegevens zomaar op straat komen te liggen.

 

Wanneer mag een organisatie gegevens verzamelen?

Een organisatie mag vanaf 25 mei niet zomaar persoonsgegevens verzamelen of opslaan. De AVG wetgeving zal vooral voor consumenten een groot voordeel hebben. Bedrijven zullen echter nauwkeuriger te werk moeten gaan om de nieuwe wetgeving niet te overtreden. Een organisatie mag persoonsgegevens opslaan in de volgende situaties:

 • Als deze toestemming heeft van de gebruiker;
 • Het voor vitale belangen is;
 • Het wettelijk verplicht is;
 • Een overeenkomst gesloten moet worden tussen organisatie en gebruiker;
 • Het voor algemeen belang is;
 • Het voor gerechtvaardigd belang is.

 

Welke rechten hebben gebruikers vanaf 25 mei?

Zoals hierboven besproken zullen consumenten meer voordeel hebben met de wetgeving dan bedrijven, maar welke rechten hebben de consumenten eigenlijk vanaf 25 mei? In het kort:

 • Recht om gegevens in te zien.
 • Recht om deze gegevens te wijzigen.
 • Recht om vergeten te worden bij een organisatie.
 • Recht om de gegevens van de ene organisatie naar een andere organisatie over te dragen.

 

Wat gaat er veranderen door AVG?

Vanaf 25 mei geldt dezelfde privacywetgeving in heel Europa. Op dit moment hebben alle landen die deel uitmaken van de EU nog een eigen nationale wet, gebaseerd op de richtlijnen van Europa. De nieuwe AVG wetgeving gaat onder meer zorgen voor:

 • Meer verantwoordelijkheden voor bedrijven.
 • Versterking van de individuele privacyrechten.
 • Grote bevoegdheden voor alle privacytoezichthouders, zoals het opleggen van boetes tot maximaal 20 miljoen euro.

De AVG wetgeving zorgt er tevens voor dat de gebruiker recht heeft op inzage van zijn of haar gegevens en het laten verwijderen of aanpassen van deze gegevens.

 

Wat moet ik als bedrijf weten?

Vooral voor bedrijven gaat er veel veranderen omtrent de privacywetgeving. Wat moet je doen en weten om op 25 mei te voldoen aan de nieuwe AVG wetgeving? Je kunt je als organisatie voorbereiden met een stappenplan. Drie belangrijke punten uit dit stappenplan zijn:

 1. Bewustwording; zorg dat de mensen in je organisatie bewust worden van de nieuwe AVG wetgeving.
 2. Rechten van betrokkenen; met de nieuwe AVG wetgeving krijgen je klanten of betrokkenen meer en verbeterde rechten. Zorg er als bedrijf dan ook voor dat zij beroep kunnen maken op deze rechten, zoals het inzien en verwijderen van gegevens.
 3. Overzicht binnen een organisatie; breng de verwerking van persoonsgegevens binnen de organisatie in kaart. Op deze manier heeft de organisatie controle over de gegevens.

Tevens moet je als bedrijf een register met alle gegevensverwerkingen aanmaken, een gegevensbeschermingsbeleid opstellen en je digitale beveiliging versterken.

Wil je het hele stappenplan doornemen? Klik dan hier.

AVG

Stappenplan AVG wetgeving

Bron: autoriteitpersoonsgegevens

 

Wees de AVG wetgeving voor en voorkom een boete!

Veel bedrijven hebben zich al aangepast aan de wetgeving. Bedrijven die dat nog niet hebben gedaan zullen komende tijd hard aan de bak moeten om bestendiger te worden tegen deze nieuwe wetgeving.  Zorg als organisatie dat je vóór 25 mei de regels kent en deze kunt toepassen voor de nieuwe AVG wetgeving. Wil je jouw AVG kennis meten? Doe dan de AVG check! Of kom naar de Timbee kennislunch 0p 25 april en dan geven wij jou een vliegende start op het gebied van Algemene Verordening Gegevensbescherming!